Tag Archives: chuối sáp nghệ

Chuối sáp

Chuối sáp là một minh chứng thú vị của câu: “Cái nết đánh chết cái [...]