Lá chuối

Lá chuối là một trong những bộ phận tuyệt vời của cây chuối, với nhiều công dụng. Lá chuối thường dẻo, không bị thấm nước ở phía trên, chính vì thế chúng thường được sử dụng để gói, bảo quản các món ăn.

Ngoài ra ở các nước nhiệt đới, lá chuối còn được sử dụng để làm mái và hàng rào, bên cạnh những tác dụng về dược phẩm và làm đẹp.

Quy cách

Chính sách giá